ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 20.9.2016 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ